Kedelige momenter i forestillingen om det poetiske

Det pædofile moment. Det pædofile moment kommer til syne i dyrkelsen af debutanten, den unge uskyldige digter Reklamer